Pierwsze lata w Majdanie

Z dniem 1 września 1921 r. Zofia Krawiecka objęła posadę nauczycielki w Majdanie Księżpolskim. Pierwszym miejscem pracy świeżo upieczonej nauczycielki była mała szkoła wiejska z zaledwie dwuosobową obsadą. Kierowniczką szkoły była młoda nauczycielka Olga Gettingerówna, córka kolejarza ze Lwowa. Na tę pierwszą posadę odwoziła Zofię jej serdeczna przyjaciółka, panna Wicia Krzeczkowska (po mężu Myszkowa). Przejazd z Przemyśla do Majdanu nie przypominał zupełnie tego, co znają współcześni - autobusem można dostać się na miejsce w 3 godziny. Wtedy to była wyprawa na cały dzień. Autor zna z opowiadań, jak to się wtedy (a i długo potem jeszcze) jechało. Najpierw z Przemyśla trzeba było dostać się do Lwowa (ok. 60 km), tam czekała przesiadka na pociąg w kierunku Warszawy. Wysiadało się na stacji Rawa Ruska (obecnie tuż przy granicy z Ukrainą, ale po tamtej stronie). W Rawie Ruskiej trzeba było czekać na pociąg, którym dojeżdżało się do Zwierzyńca, tam z kolei przesiadka na kolejkę wąskotorową (starsi mieszkańcy okolic Biłgoraja pewnie jeszcze ją pamiętają). Ciuchcia wlokła się z szybkością furmanki, wreszcie, uf... Ale to jeszcze nie koniec - wysiadłszy w Biłgoraju trzeba było jeszcze dostać się do Majdanu (ok. 7 km) po tzw. "dylówce"; jedynym środkiem lokomocji była furmanka. (autobusy na trasie Biłgoraj-Tarnogród pojawiły się dopiero pod koniec dwudziestolecia międzywojennego, kiedy położono drogę bitą).

Wróćmy jednak do tematu: obie dziewczyny, to jest Zosia i Wicia, wysiadły na stacji w Biłgoraju, siadły na przywiezionych tobołach i w płacz! A tobołów musiało być sporo, gdyż zawierały wszystko, co młodej osobie mogło być potrzebne: rzeczy osobiste, pościel z siennikiem włącznie, książki, garnki itp. Jakąś wynajętą furmanką dotarły w końcu do Majdanu. Zofia zamieszkała wraz z Olgą Gettingerówną w małym przyszkolnym mieszkanku. Jakiś gospodarz z desek zbił pryczę, na tym położyły wypchany słomą siennik i obie z Wicią położyły się spać na tym prymitywnym łożu.

Majdan od samego początku oczarował Zofię. Opowiadała potem, że tak cudownie pachniał sosnowym lasem, kwitnącymi rozchodnikami. Ten lasek i piasek wydał się jej czymś bardzo pięknym. Została, już nie płakała, ale czy wtedy przeczuwała, że zostaje na całe życie ? Ta młoda, bardzo ładna i wesoła dziewczyna pewnie nie myślała wtedy, że ten Majdan to początek i kres jej dorosłego bardzo pracowitego i oddanego szkole życia?

Zofia Krawiecka, pierwsze nauczycielskie zdjęcie

Zofia Krawiecka, Olga Gettingerówna i jej brat - Jan Gettinger

Jaki wtedy był Majdan? - kliknij tutaj.

Początki nie były łatwe;  u państwa Gisgesów tak jak i u Cioci na początku nie było mebli, tylko sprzęty sklecone przez wiejskiego stolarza, stół sklecony z desek, krzesła bardzo niewygodne, bo chłopina umiał robić ławy i zydle, a nie „pańskie” meble. O wszystko było trudno, bo to i dewaluacja marki była galopująca i pensja błyskawicznie traciła wartość. Jednak mimo to życie towarzyskie kwitło, a bardzo szybko okazało się, że obie nauczycielki, Gisgesowie i Milbrandtowie znaleźli wspólny język w sprawach dotyczących życia wsi, chłopów i wspólnie zaczęli działalność oświatowo–kulturalną w majdańskim środowisku.

Praca z dziećmi w tym czasie też była trudna. Wiejscy rodzice nie cenili jeszcze szkoły jako źródła wiedzy swoich dzieci. Były im one potrzebne do pomocy w gospodarstwie, pasły krowy przed lekcjami i po lekcjach, odrabiały zadania „ za krowami", jak to się określało. Pomagały w robotach polowych, opiekowały się młodszym rodzeństwem. Przed wojną każdego roku były „kartoflane wakacje", tzn. na okres kopania ziemniaków był tydzień wolny od lekcji. Wtedy ziemniaki kopało się ręcznie motykami i każda para rąk do pracy była potrzebna. Często chłopi uważali posyłanie dzieci do szkoły za stratę czasu. Jak już malec umiał się podpisać i czytał „na książeczce” do nabożeństwa to było wystarczające i bardzo często rodzice zatrzymywali dzieci w domu aby pomagały w polu. Władze polskie wprowadziły obowiązek szkolny, ale były wypadki bezsilności wobec oporu rodziców.

Dzieci szkolne, osobno chłopcy i dziewczęta, udają się na mszę...

Nauczyciele musieli zaczynać wychowanie i nauczanie od bardzo podstawowych, żeby nie powiedzieć prymitywnych, pouczeń i wyjaśnień. Pierwszaków prowadzono do wychodka na podwórzu i objaśniano jak z niego korzystać. Była to zwykła sławojka, ale we wsi chodziło się za stodołę w celu załatwienia fizjologicznych potrzeb. Wysikać się można było gdziekolwiek, ale grubsze potrzeby załatwiano na trawie za stodołami i za papier toaletowy służyły liście łopianu albo innych roślin, w końcu mógł to być wiecheć świeżo zerwanej trawy. Chłopi uważali budowanie sławojek za pański wybryk. Następnym problemem do rozwiązania było wytłumaczenie dzieciom, że w czasie lekcji nie mówi się idę s...ać, tylko podnosi się rękę do góry i pyta, czy można wyjść. Dzieciaki te małe i starsze były straszliwie zawszone, głowy, bielizna lniana, gruba roiły się od tych stworzonek. Na wsi uważano, że tak być musi, wszy były i są nieodłącznym towarzyszem człowieka. Mieli własne sposoby na uwalnianie głów z uciążliwych lokatorów, mianowicie smarowano łepetyny naftą. Oglądaniem stanu głów i bielizny zajmowali się nauczyciele, w bardzo krytycznych przypadkach wysyłali delikwentów do domu na odwszawianie ze zwolnieniem na trzy dni od lekcji. Było to całkiem normalne i naturalne, nauczyciel uczył wszystkiego i wychowanie nie dzieliło się na wynikające z karty nauczyciela, bo takiej wtedy nie było, i społeczne, bo ten termin nie był wówczas znany.

Na wsi mało starszych ludzi umiało czytać i pisać. Przecież zaborcom nie zależało na kształceniu Polaków. Ciocia Zosia prowadziła kursy dla analfabetów traktowane jako praca pozaszkolna. Zachowało się podziękowanie Rady Szkolnej Powiatowej w Biłgoraju z 1 września 1927 r., a honorarium za cały rok szkolny wyniosło aż 80 zł!