Lata powojenne

Dokument tożsamości z 22.01.1945

Po pacyfikacji i działaniach wojennych szkoła i kościół były bardzo zrujnowane. Wieś spalona z trudem usuwała zniszczenia, odbudowywała domy i budynki gospodarcze. Na materialną pomoc mieszkańców w remoncie szkoły nie można było liczyć. Co robi Ciocia ? – Jak na początku swej pracy, organizuje zespół dziecięcego teatru amatorskiego, przygotowuje przedstawienie pt. „Zaczarowana fujarka” i jeździ z zespołem do innych szkół, a zebrane w ten sposób skromne fundusze przeznacza na najpilniejsze prace remontowe w szkole i w kościele! A oto przykłady:

Zezwolenie starostwa z 1.02.1945 na wystawienie przedstawienia "Smutno niedzieli gdy się piątek weseli"

Pokwitowanie ks. proboszcza Zawadzkiego otrzymania 607 zł z wpływów za przedstawienie jw.

Podanie z 18.04.1945 do starostwa o zezwolenie na wystawienie bajki J. Porazińskiej "Zaczarowana fujarka".

Zezwolenie ze starostwa z 19.04.1945 na przedstawienie w remizie strażackiej w Majdanie

Jeszcze trwała wojna, a Ciocia przystąpiła do działania, potrzebne są pieniądze na remont szkoły i kościoła, to trzeba je zarobić. I zarabiała tak samo jak w czasie dwudziestolecia międzywojennego. Wszystko musiało się odbyć zgodnie z przepisami i zwykłą ludzką uczciwością. Przecież w środowisku wiejskim po wojnie były przekręty związane z działaniem władz i trudnościami w załatwieniu wielu spraw. Ciocia bardzo dbała o rzetelną dokumentację finansową, aby nikt nie mógł jej zarzucić nieuczciwości. Była to jej cecha charakteru, zawsze być w zgodzie z prawem i sumieniem.

Z zachowanych listów do Zofii Krawieckiej wynika, że Olga Gettinger latem 1946 r. opuściła Majdan udając się do rodziny na Śląsk. Przez rok w szkole majdańskiej było "bezkrólewie", z dniem 1 września 1947 Zofia Krawiecka została mianowana kierownikiem szkoły w Majdanie. Przysłano jej do pomocy młodą nauczycielkę niekwalifikowaną, uczyła się w liceum pedagogicznym zaocznie. Nie pamiętam jej imienia, ale nazwisko miała Kikinger, ciocia nazywała ją Kiki. Potem inspektorat przysłał jej Romana Rosochacza z Tarnogrodu, dziwaka, starego kawalera. Wprawdzie miał studia wyższe, ale na nauczyciela, szczególnie w szkole podstawowej, nie nadawał się wcale. Miała z nim ciocia krzyż pański. Cierpliwie znosiła jego dziwactwa nie wiem właściwie, dlaczego. Wyprosiła w gminie środki na remont starej szkoły i wtedy przeprowadziła się do mieszkania w starej szkole. Gmina również przystosowała murowany budynek mieszkalny po Rusinach wywiezionych do Tarnopola w ramach akcji Wisła, tzw zaniówkę. Była tam izba lekcyjna i mieszkanie Kiki. Na przeprowadzkę cioci z organistówki do starej szkoły pojechała z Przemyśla moja mama, bo chciała cioci pomóc. Właściwie to przenosiła nasze rzeczy pozostawione po pacyfikacji. W każdym razie w 1949 r. na pewno już ciocia mieszkała w starej szkole, bo po maturze byłam u niej na wakacjach właśnie w tym mieszkaniu. Potem stało się ono domem moim i mamy. Rodzice przechodzili kryzys, mama była po ciężkiej operacji, przywiozłam ją do cioci ze Szklarskiej Poręby, a kiedy we wrześniu zawaliłam egzamin na studia przyjechałam do nich i razem gospodarowałyśmy u cioci będąc na jej utrzymaniu. Wtedy połknęłam nauczycielskiego bakcyla, bo często zastępowałam ciocię w szkole, gdy wyjeżdżała do Biłgoraja czy na inne konferencje. Darmo chleba nie jadłam całe gospodarstwo przejęłam na siebie, prałam, gotowałam szorowałam podłogi, paliłam w piecu, no i doglądałam mamy. W lutym 1950 r. znowu pojechałam do Wrocławia, aby podjąć pracę zarobkową i jeszcze raz w czerwcu wystartować na studia. Ojciec objął posadę w Tarnogrodzie.

Po moim wyjeździe do Wrocławia mój kontakt z ciocią był tylko listowny, ale przecież jej życie nadal było poświęcone pracy szkolnej, organizacji nauczania. Praca nauczyciela tak jak ona ją pojmowała to także opieka nad dziećmi osieroconymi, trudnymi, była od wyzwolenia do końca swego pracowitego życia kuratorem sądowym, odznaczonym za tę działalność srebrną, czy nawet złotą odznaką. Tak jak przed wojną prowadziła PCK w szkole przewodniczyła kołu gospodyń wiejskich, była nadal członkiem zarządu straży pożarnej. Nie traktowała lekko przyjętych obowiązków, wywiązywała się solidnie, czasem chodziłam z nią do podopiecznych, którymi się zajmowała. A przecież całej rodzinie znany był jej przyjęty dobrowolnie obowiązek robienia zastrzyków. W Majdanie nie było pielęgniarki, a lekarze biłgorajscy zapisywali zastrzyki i z czasem kierowali majdaniaków wprost do cioci. Dopiero wtedy, gdy zaczęły się problemy z reakcjami uczuleniowymi na antybiotyki, ciocia zaprzestała wstrzykiwania penicyliny, ale inne robiła, nieraz przerywała rodzinne spotkania i wyjeżdżała do Majdanu, bo mają przyjść na zastrzyk.

Rok 1951 znowu związał mój los z życiem cioci. Po roku studiów we Wrocławiu wróciłam do Majdanu, otrzymałam pracę w szkole i pod kierownictwem cioci zaczęłam swoją nauczycielską karierę. Mieszkałyśmy razem w starej szkole, a moje pierwsze kroki w nauczaniu pod kierownictwem cioci dały mi doskonałą praktykę na przyszłość. Wtedy, będąc już wewnątrz szkoły, przekonałam się, jak powinna wyglądać praca nauczyciela.

Ciocia Zosia przed gankiem Starej Szkoły, początek lat 50-ych

Zofia Krawiecka, 1947 r.

Zespół teatralny, 1957 r.

 

Marzeniem cioci było zbudowanie szkoły w Majdanie. Początkowo chciała, aby gmina kupiła kamienicę od Szmidtów i przystosowała ją do potrzeb szkolnych. Sprawa rozbiła się o brak terenu pod budowę boiska szkolnego. Kamienica została sprzedana, rozebrana, a lekcje nadal odbywały się w trzech budynkach. Było to bardzo niekorzystne. Zbliżał się rok 1960, władze zaczęły realizować hasło 1000 szkól na tysiąclecie państwa polskiego. Wiele miejscowości powiatu biłgorajskiego starało się o tysiąclatki. Starał się i Majdan, ale się nie załapał. Tarnogród tysiąclatkę dostał a Majdan nie. Ciocia zareagowała po swojemu. Zorganizowała komitet budowy szkoły w Majdanie, gospodarze dali plac pod budowę szkoły, domu nauczyciela i boiska. Każde gospodarstwo opodatkowało się, właściciele lasów dali po kilka sosen, które leśnictwo wytypowało. Sosny wycięto, drzewo sprzedano i był to zaczątek kapitału na budowę. Wtedy komitet budowy wystąpił o umieszczenie budowy w planach powiatowych deklarując wykonanie prac ziemnych i pomoc w murarce w ramach czynu społecznego jak to się wtedy mówiło. Ciocia mogła przejść na zasłużoną emeryturę już w 1955r, ale nie zrobiła tego, czuła się potrzebna i chciała jeszcze pracować. W wieku 60 lat podjęła się wręcz karkołomnego zadania, siłami wsi zbudować nową szkołę i dom nauczyciela.

Początki budowy szkoły

Budowa szkoły

Nowa szkoła, 1963

Zofia Krawiecka przed nową szkołą - dziełem Jej życia

Sposobem gospodarczym, bez użycia wielkich maszyn, cegła po cegle układanych przez wiejskich murarzy powstawały mury nowej szkoły.

Po ukończeniu i otwarciu szkoły ruszyło wykończanie domu nauczyciela położonego obok szkoły na tym samym darowanym przez wieś placu. Były tam zaplanowane mieszkania jedno i dwupokojowe. Ciocia pismem z inspektoratu szkolnego miała zagwarantowane mieszkanie na parterze, aby miała gdzie mieszkać po przejściu na emeryturę. Po otwarciu nowej szkoły zamieszkała w służbowym mieszkaniu, które było przewidziane dla kierownika szkoły. Było to duże dwupokojowe mieszkanie z przedpokojem i kuchnią zaopatrzone w wodę wodociągową, ale bez sanitariatu. Do ubikacji chodziło się na dwór. Nie wiem, dlaczego tak zrobiono, bo mieszkania w domu nauczyciela łazienki miały. Szkoła miała dużą kuchnię i jadalnię na parterze, salę gimnastyczną i obok natryski. W czasie wakacji była wynajmowana na kolonie. Dopiero po przejściu cioci na emeryturę jej następca zrezygnował z kolonii, bo chciał mieć wolne wakacje. 

Praca instruktorska Cioci

Na początku lat sześćdziesiątych ubiegłego stulecia ministerstwo oświaty starając się podnieść poziom nauczania w szkołach wprowadziło plan wdrażania nowych metod kształcenia opracowywanych przez Instytut Pedagogiki w Warszawie. Wybrano trzy województwa jako „ króliki” doświadczalne. Jednym z nich było województwo lubelskie. Plan polegał na tym, że w wytypowanych województwach nauczyciele przechodzili szkolenia, byli zapoznawani z tzw. nowinkami w pedagogice i miele wdrażać nowe metody pracy z dziećmi, to wtedy właśnie między innymi wprowadzono nauczanie problemowe, lekcje prowadzone „ równym frontem „ z podziałem na grupy nie tylko na fizyce i chemii, ale na lekcjach wszystkich innych przedmiotów i we wszystkich klasach. Wybrano doświadczonych nauczycieli na instruktorów powiatowych. Oni mieli zadbać o wdrożenie nowych metod nauczania przez prowadzenie lekcji pokazowych, konferencji przedmiotowych, referatów. W tym czasie instruktorzy wywodzili się z nauczycieli, którzy kończyli seminaria jeszcze przed wojną. Cioci powierzono funkcję instruktora nauczania początkowego, czyli klas I –IV. Już w nowej szkole dość prymitywnymi środkami jak na dzisiejsze czasy Ciocia zorganizowała klasopracownię nauczania początkowego.

Zofia Krawiecka w klasopracowni

W tym czasie od kilku lat byłam nauczycielem w szkole ćwiczeń i prowadziłam dzieci od klasy pierwszej do ósmej. Specyfiką nauczania w kl. I-IV w Szkole Ćwiczeń było prowadzenie lekcji pokazowych dla licealistów na tematy podane przez nauczycieli liceum pedagogicznego. Do tych pokazówek przygotowywałam się bardzo starannie, pisałam szczegółowe konspekty z wypisaniem pytań zadawanych dzieciom i przewidywanych odpowiedzi dzieci. Ciocia zabierała sobie wszystkie moje konspekty i wykorzystywała je w swojej pracy nauczycielskiej.

Sprawiało mi ogromną radość i satysfakcjonowało, że mogłam w ten sposób pomagać mojej pierwszej instruktorce. Czułam uznanie dla moich wysiłków dydaktycznych w oczach Cioci. Przecież wiele lat wcześniej, gdy raczkowałam w zawodzie pierwsza powiedziała mi, że mam smykałkę do nauczania dzieci. Tak się w życiu splotło nasze z Ciocią nauczanie – uczeń i mistrz, a potem odwrócenie sytuacji.

 

Kilka lat jeszcze Ciocia kierowała szkołą, była dumna ze swego dzieła, a było z czego się cieszyć. Dodać należy, że to duże zadanie wykonała będąc już w wieku emerytalnym. Inni przechodzili na zasłużony odpoczynek, a Ona kierowała szkoła do 70 roku swego pracowitego życia.

Ciocia bardzo bała się emerytury. Gdy jeszcze mieszkaliśmy w Biłgoraju ciągle powtarzała: co ja będę robić gdy przestanę pracować? Odpowiadałam – Ciociu będziesz jeździć, trochę pobędziesz u nas, trochę w Przemyślu, pojedziesz na wczasy. Słuchała uważnie i trafiało jej to do przekonania. Przeszła na emeryturę w tym roku, gdy my wyjeżdżaliśmy z Biłgoraja. Jednak zostawiła sobie parę godzin, nie zerwała zupełnie z zawodem, ale ta jej nauczycielska sielanka trwała chyba tylko trzy lata, bo potem zrezygnowała, być może z powodu cukrzycy. Jeszcze wcześniej, bo bodaj w 1969 r. przeprowadziła się do swego mieszkanka w domu nauczyciela, zostawiła służbowe mieszkanie nowemu kierownikowi. Dalej robiła potrzebującym zastrzyki, dalej pełniła obowiązki kuratora sądowego, godziła zwaśnionych, prowadziła koło gospodyń wiejskich.

Dzieliła swój czas na pracę w środowisku majdańskim, pobyty w Przemyślu u swojej bratowej i bratanicy, wreszcie, od czasu kiedy Antonina Wodzińska, jej siostra, zamieszkała we Wrocławiu, również była częstym gościem. Nie przepuszczała okazji wyjazdu na zorganizowane przez ZNP wycieczki, nawet dalekie - zagraniczne.

Zofia Krawiecka - emerytka

Wyciąg na Czantorię

Szklarska Poręba

Szklarska Poręba. Zofia Krawiecka na pierwszym planie

Ciocia, prawie 80 letnia kobieta, śmiało wsiadała na krzesełka wyciągów górskich i pozwalała się wywozić na szczyty górskie. Wszyscy podziwiali jej kondycję, gdyż jeździła w góry bez lęku wysokości, nie miała kłopotów z ciśnieniem, choć od lat cierpiała na cukrzycę i posługiwała się tylko jednym sprawnym okiem.

Stan wojenny w 1981 r. zastał ją w Majdanie. Na wsi wszystko odbyło się spokojnie, ostrożni chłopi siedzieli cicho i nie było żadnych incydentów. Ponieważ zbliżały się Święta Bożego Narodzenia, zgodnie z nowymi przepisami wystarała się o przepustkę i przyjechała do Wrocławia. Obładowała się produktami spożywczymi, cukrem mąką margaryną i dotarła do nas sprawiając nam ogromną radość. Były to trudne Święta. Wszystko było na kartki, wszystko trzeba było wystać w kilometrowych kolejkach. Na wigilii było 11 osób. Wszystkich trzeba było przenocować, bo obowiązywała godzina milicyjna. Jakoś wszyscy się zmieścili, dla wszystkich znalazły się drobiazgi pod choinką, całej tradycji stało się zadość. Tylko jeden zgrzyt utkwił w mojej pamięci. We Wrocławiu wprowadzenie stanu wojennego wiązało się z dramatycznymi wydarzeniami. Wszyscy to bardzo mocno przeżyli. Doświadczenia nasze i cioci były różne i stąd wynikały zbyt gorące dyskusje na tematy polityczne. Zacietrzewienie po obu stronach było zupełnie zbyteczne, ale widocznie w tych gorących dla kraju i ludzi czasach trudno było uniknąć zbyt gorących sformułowań. Można ich było cioci oszczędzić. Dla osoby o głębokim poczuciu obowiązku było nie do przyjęcia niszczenie sprzętów użytku publicznego, powtarzała – niszczyć nie wolno – mając na myśli działania Solidarności a nie bardzo chciała uwierzyć, że władze czołgami tez rozjeżdżają prywatne samochody i ogrodzenia. Były to ciężkie czasy dla wszystkich. Ciocia została u nas do Wielkanocy, a na lato wróciła do Majdanu. W 1982 roku przyjechała na Święta po raz ostatni. Wtedy nikt nie wiedział, że to już się nie powtórzy. Ciocia czuła się dobrze, tak samo jak zwykle, samodzielnie wędrowała po mieście, może tylko więcej zmarszczek pojawiło się na jej twarzy i więcej czasu zabierało jej drzemanie w ciągu dnia. Pojechała do siebie na wiosnę, ale bardzo źle zniosła podróż i nie chciała w czasie wakacji do nas przyjechać. Przyjmowała u siebie bratową i bratanice. Gotowała im obiady, zmywała nie pozwoliła sobie pomagać. Po ich wyjeździe we wrześniu została w Majdanie sama. Już było jej trudno jeździć do Biłgoraja po zakupy, prosiła o to nauczycielkę sąsiadkę. Bolała ją bardzo noga, a pewnie miała do tego zawroty głowy, nie skarżyła się.

Ostatnie zdjęcie

Na początku października bratanek z żoną wstąpili do niej po drodze na grzyby. Zorientowali się, że ciocia czuje się bardzo źle. Zawieźli ją do Przemyśla, tam przyjęta do szpitala była intensywnie leczona. Po dwóch tygodniach okazało się, że wyniki się poprawiły, widocznie jednak uciekła z niej chęć do życia, bo 13 października 1983 r. zmarła.

Zaczęły się rodzinne dyskusje gdzie należy ją pochować, czy w rodzinnym Przemyślu, gdzie na cmentarzu leżą jej bracia i ukochana matka, czy w Majdanie. Wybraliśmy Majdan, bo tam przepracowała i przeżyła 64 lata życia. Tam zawsze czuła się, że jest u siebie. Mieszkańcy wioski bardzo uroczyście pochowali ją na wiejskim cmentarzu, na którym pełno żółtych rozchodników i wysoko rosną leśne dziewanny, które tak lubiła.

Wszyscy mieszkańcy wsi, którzy przecież byli jej wychowankami złożyli się i ufundowali piękny pomnik.

Pomnik Zofii Krawieckiej ufundowany przez mieszkańców