Ordery, odznaczenia, dowody uznania

W ciągu wielu lat pracowitego życia wypełnionego nie tylko pracą nauczyciela, ale działalnością we wszystkich dziedzinach życia wsi otrzymała wiele dowodów uznania i wiele wyróżnień. Przypadło jej żyć w bardzo trudnych czasach. Nigdy nie zgadzała się z realną rzeczywistością polityczną kraju. Była osobą wierzącą, głęboko patriotyczną, dla której praca nauczyciela, to była służba wynikająca z powołania i wyboru. Przytaczam tu wszystkie jej odznaczenia, bo wiele mówią o pracy przez nią włożonej w autentyczną poprawę życia wsi.

 Otrzymane odznaczenia chronologicznie:  

1956 Złoty Krzyż Zasługi przyznany przez Radę Państwa

1966 Odznaka Tysiąclecia

1967 Złota Odznaka Związku Nauczycielstwa Polskiego

1969 Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

1969 Odznaka Honorowa PCK

1970 Odznaka Przyjaciela Dziecka

1971 Odznaka XXXV-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej

1976 Odznaka „ Zasłużony Opiekun Społeczny”

1977 Medal Komisji Edukacji Narodowej

Data nieznana – Odznaka „ Zasłużony Działacz FJN”

Złoty Krzyż Zasługi z 1956 r. Odznaka Tysiąclecia z 1966 r.
Złota Odznaka Związku Nauczycielstwa Polskiego z 1967 r. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski z 1969 r.
Odznaka Honorowa Polskiego Czerwonego Krzyża z 1969 r. Odznaka Przyjaciela Dziecka z 1970 r.
Odznaka XXXV-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej, 1971 Odznaka Zasłużony Opiekun Społeczny, 1976
Medal Komisji Edukacji Narodowej, 1977 Legitymacja kuratora sądowego
Legitymacja Polskiego Czerwonego Krzyża Legitymacja Prezydium Powiatowej Rady Narodowej
Legitymacja Terenowego Opiekuna Społecznego Legitymacja Związku Nauczycielstwa Polskiego
Legitymacja emeryta wystawiona przez ZUS

Zestawienie legitymacji ilustruje różnorodne działania Zofii Krawieckiej. Np. członkinią Związku Nauczycielstwa Polskiego była od 1921 roku do końca życia. Po 1945 r. została kuratorem sądowym do spraw nieletnich, a potem opiekunem społecznym również do końca życia.

Kawalerski Krzyż otrzymała po zakończeniu budowy szkoły i domu nauczyciela.

Należy wspomnieć o dużym wkładzie pracy w działalność koła gospodyń wiejskich, również na terenie powiatu. Nie ma śladu tej działalności w formie podziękowań, czy odznaczeń, ale pamiętam z opowiadań Cioci i jej przyjazdów na konferencje w Biłgoraju ile troski i serca wkładała w sprawy kobiece na wsi. Organizowała kursy gotowania, krawieckie, nawiązywała współpracę z instruktorami powiatowymi, urządzała spotkania towarzyskie gospodyń w remizie.

Kiedy na to wszystko znajdowała czas, trudno dziś sobie wyobrazić. Przecież nawet po przejściu na emeryturę nie zaprzestała działania na terenie wsi. Wprawdzie zdrowie zaczęło jej szwankować, ale nie poddawała się. Zawsze ruchliwa i czynna, zawsze gotowa pomagać innym.