Lata 20-ste i 30-ste

Od początku powstania koła PCK w szkole Zofia Krawiecka była jego opiekunem, aż do ostatniego dnia pracy z przerwą na lata okupacji niemieckiej, bo wtedy praca wszystkich organizacji szkolnych była zawieszona. Organizowała młodzież, prowadziła kursy sanitarne, uczestniczyła w wakacyjnych kursach dla nauczycieli opiekunów kół szkolnych.  

Szkolne koło PCK

 

Młoda nauczycielka...

...i jeszcze jedno zdjęcie Zofii Krawieckiej w młodości

Tutaj konieczna jest jedna dygresja - pod adresem dzisiejszych nauczycieli, stale narzekających na niskie płace, liczne obowiązki itp.

W latach międzywojennych każdy nauczyciel miał jeden miesiąc wakacji, a w drugim obowiązany był na własny koszt pojechać i ukończyć kurs nauczycielski lub na wycieczkę krajoznawczą. Były to kursy sanitarne, krajoznawcze, modelarskie itp. Zachowały się tylko nieliczne zaświadczenia o ukończeniu kursów przed wojną. Np. od 4 – 11 sierpnia 1939 r.! była Ciocia na wycieczce na Śląsk Zaolziański i Beskidy Zachodnie. Zachował się cały program tej wycieczki. Nie ma dokumentów, ale jest zdjęcie cioci nad Czarnym Stawem.

Nad Czarnym Stawem w Tatrach, 1934 r.

Bardzo często wspominała potem na lekcjach geografii, że widziała tereny, o których na lekcji była mowa.

Znalazł się jeszcze dokument z kursu geograficznego w Puławach w 1930 r. "Należy przywieźć ze sobą pusty siennik, poduszkę, talerz, kubek, łyżkę i widelec. Koszt utrzymania wraz z mieszkaniem 95 zł." A więc nauczyciel za ten kurs płacił. A dziś? Pewnie byłby krzyk na całą Polskę, że "zabierają nam wakacje i jeszcze mamy płacić?".

Wracając jednak do tematu koła PCK w szkole, to Ciocia zorganizowała apteczkę szkolną, w której były podstawowe środki opatrunkowe, lekarstwa szczególnie przydatne przy bólach brzucha, płyn Burowa, no i bardzo potrzebna i skuteczna maść cynkowa. Zawsze po lekcjach opatrywała pokaleczone często zaropiałe dziecięce ręce i nogi, smarowała maścią cynkową strupy na buziach, leczyła chore brzuchy i gardła. Wtedy nauczyciel musiał umieć wszystko – uczyć, leczyć, pisać podania i prośby do władz, udzielać porad prawnych i życiowych, godzić zwaśnionych. Jak wyglądała praca nauczycielska na wiejskiej placówce? Mu sieli wszystko umieć. Zosia i Babcia Autora, Antonina Wodzińska, Mama Anny Wodzińskiej, udzielały pomocy w chorobach, do nich przychodzili starzy i dzieci z "bolakami" (czyrakami), ranami, które nie chciały się goić, bo panienka znajdzie na to „liczydło” (lekarstwo). Pochodna od leczyć – liczyć. Zosia przez cały okres swego majdańskiego życia była Panienką i do niej przychodzono jak do lekarza.

Zachowało się wiele legitymacji różnych organizacji, do których przed wojną Ciocia należała. Na ich podstawie można wywnioskować, ile pracy pozalekcyjnej, dziś się mówi społecznej, wykonywał nauczyciel w II Rzeczypospolitej traktując to zresztą bardzo naturalnie jako część obowiązków, które należy wykonać - dla dobra społeczności danej wsi, czy miasteczka. To nie była praca, lecz służba nauczycielska i tak o niej mówiono.

Legitymacja służbowa

Legitymacja Związku Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych

Legitymacja Centralnego Związku Młodej Wsi

Legitymacja Związku Harcerstwa Polskiego

Legitymacja Towarzystwa Popierania Budowy Publicznych Szkół Powszechnych

W grudniu 1938 r. powołano Ją w skład Gminnej Komisji Wyborczej; zapewne były to ostatnie przed wojną wybory do Sejmu. Fakt powołania do komisji był dowodem uznania dla Jej pracy i działalności społecznej.

Jest takie pisemko z grudnia 1931 r., w którym inspektor szkolny udzielił Jej płatnego urlopu od 12 do 31 grudnia. Nie ma informacji, na co ma być przeznaczony ten urlop. Od siostry, Antoniny Wodzińskiej, wiadomo, że w pewnym okresie młodości Ciocia zaczęła tracić wzrok w jednym oku. Odklejała się siatkówka. Zapewne było to wtedy, urlop potrzebny był na leczenie. Wiadomo, że leczyła się u przemyskiego okulisty, brała bardzo drogie zastrzyki, ale to nie pomogło. Nieodwołalnie straciła wzrok w tym oku. Przecież później pracowała dalej jeszcze 30 lat, poprawiała tysiące wypracowań patrząc jednym okiem. O tym, że Ciocia widzi tylko na jedno oko, dowiedzieliśmy się znacznie później.

Początkowo Zofia Krawiecka mieszkała wraz z Olgą Gettingerówną w starej, nieistniejącej już szkole - do 1929 r. , kiedy to w Majdanie zainstalowali się rodzice Anny Wodzińskiej a dziadkowie Piotra Wodzińskiego. Wtedy właśnie zwolniło się mieszkanie zajmowane dotąd przez jednego z pracowników Klucza. Zofia Krawiecka, Olga Gettingerówna, Adam i Antonina Wodzińscy zajmowali część domu naprzeciwko Klucza, drugą część - Franciszek Milbrandt z rodziną. W sąsiednim domu mieszkała rodzina Gisgesów z córką Ryśką i synem Jurkiem (zginął w Powstaniu Warszawskim), natomiast w drugiej części jego matka (zwana "babciunią") i siostra Ewelina. Pan Gisges, architekt z zawodu, i pani Ewelina byli pracownikami Klucza.

Dom Gisgesów

Dom rodziny. Przed wejściem Jadwiga Krawiecka, bratanica Zofii Krawieckiej i Antoniny Wodzińskiej

Zofia Krawiecka z Mamą, Katarzyną Krawiecką